Confidenţialitatea


iMER vă respectă confidenţialitatea!

Generalităţi

iMER Medical Services Ltd. şi filialele sale (denumite colectiv „iMER”) consideră foarte importantă confidenţialitatea dumneavoastră. Această Politică de Confidenţialitate este proiectată să explice modul în care iMER colectează, utilizează şi divulgă informaţiile personale furnizate de către dumneavoastră, ca rezultat al utilizării paginii web iMER şi a conţinutului acesteia, a informaţiilor şi a serviciilor furnizate prin pagina web de către iMER.

Consimţământul utilizatorilor

PRIN ACCESAREA ACESTEI PAGINI WEB, LOCALIZATĂ LA www.imer.biz, ŞI/SAU A ORICĂROR ALTE PAGINI WEB FURNIZATE DE CĂTRE iMER (DENUMITE COLECTIV, „PAGINA WEB”), VĂ EXPRIMAŢI ŞI FURNIZAŢI CONSIMŢĂMÂNTUL PENTRU COLECTAREA INFORMAŢIILOR, PENTRU UTILIZAREA ACESTORA ŞI A ALTOR PROCEDURI DESCRISE ÎN CADRUL POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE DE MAI JOS. iMER îşi rezervă dreptul de a modifica această politică în orice moment, fără o notificare în prealabil, prin postarea unei noi politici de confidenţialitate în această locaţie. Colectarea, utilizarea şi divulgarea informaţiilor dumneavoastră personale de către iMER vor fi reglementate de versiunea acestei Politici în vigoare în acel moment. Vă rugăm să verificaţi periodic această pagină cu privire la orice schimbări. Vă rugăm să ne contactaţi la info@imer.biz dacă aveţi întrebări legate de politica noastră de confidenţialitate.

Colectarea şi utilizarea Informaţiilor

Pentru ca să puteţi accesa diverse materiale sau pagini, în vederea furnizării de servicii din partea iMER sau în vederea înregistrării ca utilizator al paginii web, această pagină web va putea necesita furnizarea de către dumneavoastră a anumitor informaţii personale, incluzând, dar nelimitându-se la numele dumneavoastră, la numărul dumneavoastră de telefon şi la adresa de e-mail şi la informaţiile privind sănătatea dumneavoastră, starea dumneavoastră medicală şi diagnosticul. Utilizăm aceste informaţii pentru a vă putea contacta şi pentru a vă putea furniza informaţii ulterioare legate de serviciile noastre, dar şi de alte scopuri comerciale şi/sau interne, asemeni cercetării de piaţă şi clienţilor şi partenerilor potenţiali. Putem împărtăşi aceste informaţii partenerilor noştri autorizaţi şi/sau terţilor care acţionează pentru sau în numele nostru, dar nu furnizăm în caz contrar informaţii strânse de această pagină web către terţi.

Divulgarea informaţiilor dumneavoastră confidenţiale

În următoarele circumstanţe, iMER vă poate divulga informaţiile personale: (i) În cazul în care accesul dumneavoastră la anumite părţi ale paginii web a fost autorizat de către un client iMER sau de către o altă persoană, iMER poate pune informaţiile dumneavoastră personale la dispoziţia respectivei persoane care acordase autorizarea. Cu toate acestea, iMER nu are nicio putere asupra utilizării informaţiilor dumneavoastră personale de către persoanele care acordaseră autorizarea, care nu este neapărat supusă acestei Politici. În cazul în care nu doriţi ca informaţiile dumneavoastră personale să fie divulgate persoanei care autorizase utilizarea paginii web, nu puteţi utiliza această pagină web. (ii) iMER poate pune informaţiile dumneavoastră personale la dispoziţia filialelor sale, a furnizorilor săi, a partenerilor săi, a furnizorilor săi de servicii şi a terţilor pentru utilizarea în legătură cu aspectele legate de utilizarea paginii web şi a serviciilor de care aveti nevoie din partea iMER. Cu toate acestea, iMER nu are nicio putere asupra utilizării informaţiilor dumneavoastră personale de către persoanele care acordaseră autorizarea, care nu este neapărat supusă acestei Politici. În cazul în care nu doriţi ca informaţiile dumneavoastră personale să fie divulgate persoanei care a autorizat utilizarea paginii web, nu puteţi utiliza această pagină web. (iii) iMER poate fi implicată în vânzarea sau cesiunea unora sau tuturor afacerilor sale. Ca parte a respectivei vânzări sau a respectivei cesiuni, iMER vă poate divulga informaţiile personale achizitorului, cu condiţia ca acesta să îşi asume obligaţia de a proteja confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră personale într-un mod care să întrunească această Politică. Cu toate acestea, dacă nu doriţi ca iMER să vă divulge informaţiile personale, ca parte a vânzării sau a cesiunii unora sau a tuturor afacerilor, nu puteţi utiliza această pagină web. (iv) iMER vă poate divulga informaţiile personale către o instituţie guvernamentală care şi-a exercitat autoritatea sa legală în vederea obţinerii de informaţii sau în cazul în care iMER are motive rezonabile de a crede că informaţiile pot fi utile în investigarea activităţii ilegale sau de a se conforma unei citaţii sau unui mandat sau unei decizii emise de o instanţă, persoană sau organism având jurisdicţia de a impune producţia de informaţii sau de a respecta regulile instanţei privind producţia de înregistrări şi de informaţii sau de consiliere juridică . Încetarea utilizării paginii web nu va împiedica iMER de la a continua să vă utilizeze şi să vă divulge informaţiile personale, în conformitate cu această Politică şi cu modificările ei, de la o perioadă la alta.

Urmărirea utilizatorului

Această pagină web implementează o funcție de urmărire a utilizatorului, în timp ce activităţile fiecărui vizitator în parte sunt monitorizate. Aceasta se realizează indiferent de faptul conform căruia vizitatorul s-a înregistrat pe pagina web sau vizitează anonim pagina web, dar dacă nu vă înregistraţi pe această pagină web sau dacă nu vă completaţi datele personale pe vreun formular, rămâneţi anonim şi nu vă descoperim identitatea. Dacă vă înregistraţi pe această pagină web, utilizarea de către noi a urmăririi utilizatorului ne ajută să vă identificăm activitatea viitoare şi anterioară de pe pagina web, inclusiv activitatea anterioară înregistrării. Aceasta include paginile site-ului nostru pe care le-aţi vizitat. Urmărirea utilizatorului ne permite şi determinarea prin ce mijloace aţi ajuns la pagina noastră web (şi anume prin ce motoare de căutare sau linkuri) până la o pagină anterioară. Scopul urmării utilizatorului este de a analiza acţiunile vizitatorilor noştri în vederea îmbunătăţirii experienţei ca utilizatori ai paginii noastre web, dar şi mai buna înţelegere a priorităţilor şi a intereselor clienţilor şi partenerilor potenţiali, în vederea potrivirii mai bune cu nevoile lor şi creşterii eficienţei proceselor noastre de vânzări şi marketing.

Utilizarea Cookies

Un „cookie” este un fişier text de dimensiuni mici transferat printr-o pagină web la un calculator care face browsing pe pagina web. Chiar şi dacă nu vă înregistraţi pe această pagină web, la prima dumneavoastră vizită pe această pagină web (sau la vizitele dumneavoastră următoare dacă ştergeţi cookie-ul), un cookie este salvat pe calculatorul dumneavaostră, care vă identifică în mod automat pe pagina web. Aceasta se realizează din mai multe motive tehnice, inclusiv permiterea „Urmăririi utilizatorului” descrise mai sus. În plus, pentru confortul dumneavoastră, cookie poate „completa automat” informaţii pe formularele din cadrul paginii web, netrebuind ca dumneavoastră să completaţi aceleaşi informaţii pe formularele de înregistrare de fiecare dată când doriţi să accesaţi informaţiile care necesită înregistrare. Cu toate acestea, cookies în sine nu se pot utiliza pentru a descoperi identitatea utilizatorului, singurele informaţii personale pe care le aflăm despre dumneavoastră sunt cele pe care ni le furnizaţi, conform descrierii anterioare. Dacă preferaţi să nu primiţi cookies, puteţi modifica configuraţia browser-ului dumneavoastră, pentru ca acesta să refuze cookies. În plus, puteţi şterge orice cookies au fost deja plasate pe calculatorul dumneavoastră.

Adrese Internet Protocol

Colectăm adresele IP ale tuturor vizitatorilor paginii noastre web. Utilizăm adresa dumneavoastră IP în vederea administrării paginii web, susţinerii diagnosticării problemelor cu server-ul nostru, colectării de informaţii demografice şi în scopul „Urmăririi utilizatorului” descrise anterior.

Hyperlinkuri

Această pagină web poate conţine hyperlinkuri către alte pagini web. Această politică de confidenţialitate se aplică doar acestei pagini web şi nu altor pagini web, inclusiv paginilor web accesate prin hyperlinkuri de la această pagină web. iMER nu îşi asumă nicio responsabilitate, nicio răspundere pentru sau niciun control asupra acelor pagini web sau resurse de Internet sau asupra colectării lor, utilizării şi divulgării informaţiilor personale, şi nici nu are control asupra politicilor de confidenţialitate ale oricăror dintre aceste pagini web. Atunci când ieşiţi de pe pagina noastră web, inclusiv printr-un link de pe pagina noastră web la o altă pagină web, ar trebui să citiţi politica de confidenţialitate furnizată, după caz, de respectiva pagină web.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia exclusivă pentru soluţionarea oricăror conflicte în conexiune cu utilizarea paginii web se vor supune legilor şi jurisdicţiei statului Israel, conform prevederilor politicilor în vigoare la acel moment.

iMER vă va strânge şi procesa informaţiile personale în birourile sale sau – de la o perioadă la alta – în alte locaţii, la propria-i discreţie, în vederea furnizării de servicii competente şi eficiente.

Dacă luaţi legătura cu iMER sau specificaţi în alt fel că aţi dori să primiţi e-mail-uri din partea iMER, atunci iMER vă va putea – de la o perioadă la alta – trimite e-mail-uri sau alte comunicaţii conţinând informaţii legate de iMER şi de alte chestiuni (inclusiv produse sau servicii ale terţilor) pe care iMER le consideră de real interes pentru dumneavoastră. În orice moment, puteţi solicita iMER să nu vă mai trimită e-mail-uri şi alte informaţii prin contactarea info@imer.biz. De la o perioadă la alta, iMER poate de asemeni trimite e-mail-uri conţinând informaţii importante privind pagina web. În vederea sprijinirii protejării confidenţialităţii informaţiilor personale, iMER aplică bariere de securitate adecvate gradului de sensibilitate al informaţiilor. Cu toate acestea, luându-se în considerare natura tehnologiilor de Internet, riscurile de securitate şi de confidenţialitate nu pot fi eliminate şi astfel iMER nu vă poate garanta că informaţiile dumneavoastră personale nu vor fi divulgate în feluri care nu sunt descrise în cadrul acestei Politici.

Pentru mai multe detalii apăsați aici >>

Ce spun pacienții?

A. şi T. Pxxx, un cuplu vârstnic (73 și 68 de ani) din Nicosia, Cipru, au cerut a doua părere medicală din partea iMER asupra stării lor de sănătate. Au fost ambii diagnosticaţi cu boala Parkinson. Cuplul a fost trimis în Israel pentru o examinare la Prof. Avinoam Reches, un expert de renume mondial în boala Parkinson. Cea de-a doua părere medicală a confirmat diagnosticul şi a recomandat pentru Dl. Pxxx o „Terapie defensivă” şi un tratament de îmbunătăţire pentru Dna. Pxxx Ei ne-au trimis

Mai mult...