Interviu special cu Prof. B. Freund, consultantul nostru medical special în probleme chirurgicale

Prof. Herbert FreundStimate Prof. Freund, spuneţi-ne mai multe lucruri despre dumneavoastră şi faceţi o scurtă introducere a carierei medicale.

„…Fiind născut în Israel în timpul celui de Al Doilea Război Mondial din părinţi imigranţi, am fost martorul creării statului Israel şi am crescut o dată cu el, trecând prin anii săi de constituire şi am absolvit The Hebrew Reali School of Haifa.

Am făcut parte din corpul de artilerie al IDF, obţinându-mi în final titlul de Medic de la Hebrew University, în cadrul căreia am petrecut aproape patruzeci de ani ca profesor şi educator pentru studenţii la Medicină şi rezidenţii chirurgi…”

Cine v-a fost primul mentor?

„…Am avut norocul să mă pregătesc sub supravegherea Prof. Nathan Saltz, care a venit din SUA la începutul anilor ’50 şi a pus bazele şcolii de Chirurgie, în cadrul căreia au absolvit mai mulţi ani la rând cele mai reprezentative personalităţi şi cei mai de seamă şefi ai secţiilor chirurgicale din Israel. Din aceste motive, Prof. Saltz a primit premiul israelian pentru Medicină şi este recunoscut ca şi tatăl chirurgiei moderne în Israel.

Influenţa Prof. Saltz a fost de o importanţă capitală în pregătirea mea, în educaţia mea şi în aspiraţia mea de a mentora o generaţie viitoare de chirurgi de excelenţă.

Pregătirea extraordinară sub îndrumarea Prof. Saltz m-a transformat într-un candidat puternic pentru o bursă de cercetare în cadrul Massachusetts General Hospital şi Harvard Medical School din Boston, SUA. Aceşti doi ani petrecuţi la Boston şi un an suplimentar petrecut în cadrul Universității Cincinnati, ambii sub supravegherea Prof. J. Fischer, au contribuit la recunoaşterea mea pe plan global în metabolismul chirurgical şi în nutriţia chirurgicală şi mi-au modelat în mod clar cariera academică viitoare, culminând cu numirea mea ca profesor universitar în cadrul Hebrew University şi Şef al Secţiei de Chirurgie la Hadassah. Această combinaţie de realizări academice importante şi de excelenţă clinică mi-a permis să dezvolt un program clinic şi educaţional prolific, cu suportul ştiinţific al laboratoarelor şi programelor de cercetare de bază. Secţia de Chirurgie a Mount Scopus a dezvoltat programe de ultimă oră în oncologie chirurgicală, chirurgie de sân, chirurgie colorectală, chirurgie laparoscopică şi toracoscopică avansată, chirurgie în probleme de obezitate/bariatrice şi chirurgie endocrină….

Cu timpul, am început să mă implic din ce în ce mai mult în problemele comunităţii medicale din Israel, în activitatea Hadassah şi a activităţilor comitetelor şcolare medicale, în consiliul medical Hadassah, în Asociaţia Medicală Israeliană şi în activităţile consiliului ştiinţific. Astăzi sunt preşedintele consiliului de specializări medicale şi vicepreşedintele consiliului ştiinţific, în plus faţă de activitatea mea ca preşedinte al Consiliului de examinare israelian pentru acreditarea medicală.”

Descrieţi, vă rog, unul dintre punctele culminante ale carierei dumneavoastră de până acum.

„…Sunt foarte mândru că mulţi dintre absolvenţii noştri au devenit directori ai unităţilor medicale în alte spitale din Israel, continuând tradiţia de excelenţă în practică clinico-chirurgicală, cercetare, educaţie şi mentorat…”

Mulţumim, Bertie…

Îţi suntem recunoscători că faci parte din echipa iMER!

Pentru mai multe detalii apăsați aici >>

Ce spun pacienții?

Morana E. Skryevo Croaţia Am ajuns la Spitalul Hadassah (Ein Kerem) în 2007 pentru o operaţie laparoscopică pentru crearea unui sfincter esofagogastric (Nissen), operație de care nu am putut beneficia în ţara mea. Primul meu contact cu iMER (societate pe care am descoperit-o pe Internet) şi cu Dl. Ofer Frydling au demonstrat o competenţă excepţională şi cel mai important, s-a dovedit a fi foarte rapid în ceea ce priveşte organizarea examinărilor, a consultaţiilor cu medicii şi a operaţiei necesare. Operaţia a avut loc pe 1

Mai mult...