Aspecte juridice


Definiţii

Pagina web a iMER Medical Services Ltd. şi sistemul de administrare web-based al pacienţilor este deţinut şi operat de către iMER Medical Services Ltd. („Pagina web” sau „Pagina web a iMER” sau „Site-ul” sau „iPMS”).

Termenii „iMER”, „noi”, „noştri(noastre)” şi „al nostru(a noastră)” la utilizarea în cadrul acestor Termeni şi Condiţii semnifică iMER Medical Services Ltd., care include toate societăţile-mamă, toate sucursalele, toţi asociaţii, toate diviziunile, toate ramurile, toate filialele sau societăţile sub proprietate comună sau controlul iMER Medical Services Ltd.
Toate restricţiile, renunţările, limitările de răspundere şi alte drepturi acordate pentru iMER în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii se vor aplica în aceeaşi manieră în beneficiul reprezentanţilor, distribuitorilor, revânzătorilor şi agenţilor iMER.

Termenii „dumneavoastră” şi „al(a) dumneavoastră” semnifică orice utilizator al acestei pagini web, în contextul acestor Termeni şi Condiţii.

Termeni şi Condiţii pentru utilizarea paginii web iMER

Termenii şi Condiţiile următoare reglementează utilizarea paginii web iMER şi materialele accesibile pe pagina web. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie înainte de a accesa pagina web şi recitiţi-le, după caz, pe măsura explorării paginii web iMER. Utilizarea paginii web semnifică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, nu vizitaţi sau utilizaţi pagina web a iMER.

Confidenţialitatea

Acele părţi ale paginii web iMER care se accesează prin utilizarea unei parole sau a altor dispozitive de securitate conţin informaţii confidenţiale şi de proprietate privind iMER, clienţii şi furnizorii acestuia, inclusiv descrierile serviciilor, informaţiile personale privind clienţii, informaţiile medicale, evaluarea medicală și preţurile („Informaţii confidenţiale”). Prin accesarea informaţiilor confidenţiale, sunteţi de acord să păstraţi aceste informaţii drept confidenţiale şi să le utilizaţi doar în scopul primirii şi furnizării de servicii de la sau către iMER, după caz. Sunteţi de asemenea de acord să trataţi cu atenţie Informaţiile Confidenţiale şi să le divulgaţi numai în cadrul societăţii dumneavoastră angajaţilor care „trebuie să le cunoască”, fiind instruiţi şi căzând de acord să nu le divulge şi să nu le utilizeze în orice scop care nu este permis de Termenii şi Condiţiile de utilizare. Nu veţi modifica, decompila, dezasambla, demonta în scopul reconstituirii, utilizării în vederea creării de lucrări derivate, transfera, vinde, copia, afişa, reproduce, transmite, distribui, posta sau modifica orice Informaţii Confidenţiale trimise.

iMER vă descurajează să trimiți informaţii pe care le consideraţi confidenţiale sau de proprietate prin intermediul aceastei pagini web. Vă rugăm să luaţi în considerare că iMER va presupune – în cazul în care ne veţi trimite astfel de informaţii sau materiale – că nu sunt confidenţiale. Prin trimiterea către iMER a informaţiilor sau materialelor, acordaţi iMER o licenţă nerestricţionată şi irevocabilă de a utiliza, reproduce, afişa, efectua, modifica, transmite şi distribui acele materiale sau informaţii şi sunteţi de asemenea de acord că iMER este liberă să utilizeze orice idei, concepte, cunoştinţe tehnice sau tehnici trimise, indiferent de scop.

Drepturi de proprietate intelectuală

Informaţiile de pe această pagină web sunt protejate prin drepturile de autor de către iMER şi/sau de către furnizorii săi şi sunt protejate de legile drepturilor de autor la nivel mondial si de prevederile tratatelor. Informaţiile Confidenţiale sunt protejate conform legilor de protecţie date internaționale. iMER vă permite copierea acestor informaţii, cu excepţia Informaţiilor Confidenţiale, atâta timp cât fiecare copie realizată este (i) doar cu scop informativ, necomercial şi nu este modificată sau revizuită în vreun fel, (ii) afişează clar toate avizele de prorietate şi de drepturi de autor, în aceeaşi formă şi manieră cu originalul şi (iii) afişează o declaraţie conform căreia informaţiile sunt utilizate doar cu permisiunea iMER.

Toate drepturile din cadrul paginii web, inclusiv drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, se găsesc în întregime şi în mod unic în proprietatea iMER. Design-ul şi planul acestei pagini web şi a elementelor acestei pagini web sunt protejate de mărci înregistrate şi de drepturi de autor şi de alte legi, neputând fi copiate sau imitate integral sau parţial. Această pagină web sau oricare parte a acesteia, inclusiv logourile, grafica, sunetele sau imaginile acestei pagini web, nu poate fi copiată, reprodusă, duplicată, vândută, revândută, vizitată, retransmisă sau exploatată în vreun alt fel, în orice scop comercial, cu excepţia cazului în care se permite în manieră expresă în conformitate cu Termenii şi Condiţiile de utilizare sau cu permisiunea expresă anterioară a iMER. Utilizatorii nu pot înscena sau utiliza tehnici de înscenare pentru a include orice marcă înregistrată, logo sau alte informaţii brevetate (inclusiv imagini, texte, planul paginii sau formulare) ale iMER, fără consimţământul expres în scris al acestuia din urmă. Utilizatorul nu poate utiliza alte meta tags sau alt „text ascuns” utilizând numele sau marca înregistrată a iMER fără consimţământul expres în scris al iMER. Orice utilizare neautorizată reziliază permisiunea sau licenţa acordată de aceşti Termeni şi Condiţii. Utilizatorul nu poate utiliza niciun logo sau nicio altă reprezentare grafică brevetată sau marcă înregistrată, conform acestor Termeni şi Condiţii. Utilizatorul nu va utiliza niciun logo sau alte reprezentări grafice brevetate sau mărci înregistrate ca parte a linkului, fără consimţământul expres în scris al iMER.

Mărcile înregistrate ale iMER pot fi utilizate public doar cu permisiunea iMER şi cu confirmarea adecvată.

Cu excepţia cazului în care s-a acceptat în manieră expresă în cadrul acestei secţiuni (sau în mod specific în scris), iMER şi furnizorii săi nu vă acordă niciun drept expres sau tacit în conformitate cu niciun brevet, drept de autor, marcă înregistrată sau secrete comerciale.

Precizări legale

MATERIALELE ACCESIBILE PE SAU PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PAGINI WEB SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI iMER RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA ORICE GARANŢII EXPRESE SAU TACITE SAU CONDIŢII DE ORICE TIP, INCLUSIV GARANŢII DE COMERCIALIZARE, POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE VIZÂND ASTFEL DE MATERIALE. ÎN NICIUN CAZ, iMER NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE FEL DE DAUNĂ, INCLUSIV (FĂRĂ LIMITARE) DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, DE CONSECINŢĂ SAU SECUNDARE, DAUNE REZULTÂND DIN UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAŢIILE PREZENTATE, PIERDERI DE PROFITURI SAU VENITURI SAU COSTURI DE ÎNLOCUIRE A BUNURILOR SAU A SERVICIILOR.

Cu toate că iMER a încercat să furnizeze informaţii exacte pe această pagină web, iMER nu îşi asumă responsabilitatea pentru şi nu face declaraţii cu privire la exactitatea sau complexitatea informaţiilor conform postării de pe pagina web sau la orice rezultate obţinute prin accesarea şi utilizarea informaţiilor iMER. Nici iMER şi nici filialele acestora nu îşi asumă vreo răspundere sau responsabilitate faţă de orice utilizator sau terţ pentru orice inexactitate, greşeli de tipografie sau alte tipuri de erori sau omisiuni, indiferent de cauză, în cadrul Informaţiilor iMER şi în conţinutul acestei pagini web sau pentru orice daune rezultând din aceasta. Informaţiile furnizate aici nu ar trebui utilizate pentru diagnosticarea sau tratarea unei probleme de sănătate sau a unei boli şi nici nu acţionează ca un substitut pentru orice îngrijire profesională dacă aceasta nu se obţine prin iMER. În timp ce iMER face eforturi mari în a furniza informaţii exacte şi de actualitate, iMER şi/sau oricine în numele său este doar un intermediar între furnizorii de servicii şi pacienţi. Astfel, iMER nu face garanţii sau declaraţii şi nu îşi asumă orice răspundere sau responsabilitate faţă de pacient sau terţ, conform exactităţii sau complexităţii informaţiilor furnizate, conţinutul sau adecvarea serviciilor oferite, acţiunii sau omisiunii furnizorilor de servicii sau oricăror rezultate şi consecinţe.

iMER poate modifica serviciile menţionate în orice moment, fără preaviz. Menţionarea produselor sau serviciilor non-iMER este doar cu scop informativ şi nu constituie nicio susţinere şi nicio recomandare. Această pagină web poate conţine indicaţii ale planurilor actuale ale iMER. iMER nu garantează că orice serviciu menţionat pe această pagină web va fi disponibil în forma descrisă. Nu toate produsele sau serviciile menţioante vor fi disponibile în ţara dumneavaostră.

Utilizatorii care postează/introduc materiale pe această pagină web sunt în întregime responsabili pentru conţinutul acestui material. iMER nu este responsabilă pentru conţinutul oricăror mesaje sau informaţii postate de către utilizatori.
Prin postarea/introducerea oricăror informaţii şi/sau conţinut în cadrul acestei pagini web, utilizatorul este de acord să despăgubească iMER pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli, pe care iMER, filialele sale, angajaţii şi reprezentanţii săi autorizaţi le pot întâlni ca rezultat al materialelor introduse pe această pagină web de către utilizator.

iMER nu este responsabilă pentru conţinutul informaţiilor terţilor de pe Internet, chiar şi accesate prin intermediul paginii web a iMER. Cu toate acestea, iMER îşi păstrează dreptul – pe care şi-l poate sau nu exercita, la propria-i discreţie – revizuirea, editarea sau şteargerea oricărui material al terţilor pe care iMER îl consideră ilegal, ofensator sau inadecvat în vreun alt fel.

iMER poate, dar nu este obligată, să monitorizeze sau să revizuiască declaraţiile terţilor de pe pagina web a iMER. Utilizatorii sau alţi terţi pot posta declaraţii sau informaţii asupra unor porţiuni ale paginii web iMER, de la o perioadă la alta. iMER nu formulează declaraţii cu privire la exactitatea, conformitatea, legalitatea, proprietatea sau alte aspecte ale acestor declaraţii sau informaţii. iMER declină în manieră expresă orice răspundere pentru declaraţiile terţilor sub legi civile şi penale privind calomnierea, încălcarea proprietăţii intelectuale, confidenţialitatea, obscenitatea sau alte domenii ale legii.

Linkuri către pagini web ale terţilor

În unele momente, această pagină web poate conţine linkuri la pagini web menţinute de alte societăţi, indivizi sau agenţii, care sunt furnizate în mod convenabil pentru utilizatorii iMER. Linkurile din cadrul acestei pagini web nu sunt sub controlul iMER şi iMER nu este responsabilă pentru conţinutul oricărei pagini web legate sau pentru exactitatea informaţiilor de pe aceste pagini web sau orice link conţinut de o pagină web conectată sau pentru orice modificări sau actualizări efectuate asupra acestor pagini web. iMER nu monitorizează sau revizuieşte conţinutul acestor paginilor web ale terţilor şi sugerează că accesul via linkuri la paginile web ale terţilor se face pe propria răspundere.

Legi aplicabile

Această pagină web îşi are originile în şi este întreţinută în SUA şi în Israel, iar iMER nu face declaraţii cu privire la legalitatea accesului la sau la utilizarea paginii web sau a materialelor din alte ţări. Orice export sau utilizare a materialelor de către un utilizator trebuie să se situeze în conformitate cu toate legile şi reglementările de export ale respectivelor ţări, în vigoare la momentul exportului sau utilizării, iar utilizarea este limitată, conform descrierii anterioare. Accesul în ţările unde materialele sunt ilegale este interzis.

Limitări în utilizare

iMER poate revizui Termeni şi Condiţiile în orice moment. Revizuirile vor fi postate pe pagina de „Aspecte juridice” şi utilizatorii sunt responsabili pentru reaccesarea paginii de la o perioadă la alta pentru a se asigura de existenţa conformităţii.

Pentru mai multe detalii apăsați aici >>

Ce spun pacienții?

Generalul de brigadă în cadrul Poliţiei (Pens.) S.T. (63) este un fost ofiţer de poliţie, expert în sistemele informatice ale poliţiei şi mai ales în identificarea personală. De la pensionare, a avut o viaţă profesională deosebit de activă ca antreprenor şi consiler. În urmă cu 3 ani, în timpul unei călătorii în străinătate, s-a simţit atât de obosit încât de abia mai putea merge. La întoarcerea în ţară, testele cerute de către medicul său au prezentat un nivel extrem de scăzut al hemoglobinei şi un

Mai mult...